Location, Jakarta,Indonesia
(021) 29022086

Everyday Blessing: PRAY (DOA)

📖Yehezkiel 22:30-31
Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapan-Ku, supaya jangan Kumusnahkan, tetapi Aku tidak menemuinya. Maka Aku mencurahkan geram-Ku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaan-Ku; kelakuan mereka Kutimpakan atas kepala mereka, demikianlah firman Tuhan ALLAH.”

Apa isi doa kita kepada Tuhan? Apakah hanya berupa permintaan-permintaan? Dan permintaan seperti apakah itu?

Seringkali ketika berdoa, kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri dan berisi permintaan kita untuk kebutuhan jasmani dapat berupa kesehatan, harta, kepintaran, jodoh, kenaikan pangkat atau jabatan, pergumulan kita, dan lain sebagainya.

Pernahkah kita berpikir untuk menjadi pembela? Adakah orang yang kita lihat mengalami ketidakadilan dan ingin kita bela. Dalam doa, kitapun dapat menjadi pembela.
Karena iblis adalah pendakwa kita maka sesungguhnya kita dapat menjadi pembela untuk sesama kita sehingga orang yang kita kenal juga dapat luput dari hal yang tidak menyenangkan bahkan dari murka Tuhan.

Kita dapat belajar menjadi pembela mulai dari doa sederhana kita yakni dari diri sendiri, keluarga inti, sanak famili, teman dekat, kolega, sampai orang yang kita temui baik orang percaya maupun yang belum mengenal Tuhan. Dengan melakukan doa tersebut, maka kita dapat membina hubungan semakin dekat dengan Tuhan dan membangun iman kita serta membawa berkat keselamatan untuk orang lain.

Percayalah, karena Tuhan mendengarkan seruan dan doa kita. Yakobus 5:16b “Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.” Ketika kita dengan penuh kasih mendoakan orang lain, maka Tuhan akan mendengarkan seruan kita dan meluputkan orang yang kita doakan dari yang jahat dan juga membuat kita semakin berkenan dihadapan Tuhan.

Bahkan Tuhan menanti orang yang peduli terhadap orang lain, yang memiliki kerinduan agar sesama kita juga dapat memperoleh keselamatan seperti yang kita peroleh.

Misi: mari kita belajar mengasihi dengan mendoakan keselamatan sesama kita.

Doa: Tuhan, ajarkan kami untuk lebih mengasihi orang lain dengan memiliki kepedulian terhadap sesama. Kami ingin menjadi pembela dan bukan yang menghakimi. Kami percaya ketika kami tidak hanya mementingkan diri sendiri maka Engkau akan semakin berkenan atas hidup kami dan kami dapat menjadi terang bagi sesama kami. Terpujilah namaMu, didalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Disusun oleh: Tim Task Force Doa &  Konseling

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *