Location, Jakarta,Indonesia
(021) 29022086

Everyday Blessing: SALVATION IN GOD (KESELAMATAN DI DALAM TUHAN)

đź“–Yeremia 3:23
(23) Sesungguhnya, bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu! Sesungguhnya, hanya pada TUHAN, Allah kita, ada keselamatan Israel!

Bukit-bukit dan gunung-gunung yang tinggi menjadi kebanggaan bangsa-bangsa. Menurut pemikiran mereka apabila musuh datang menyerang, mereka akan lari secepatnya ke bukit atau gunung, dan apabila musuh telah tiada mereka akan kembali ke ladangnya untuk bekerja.

Jadi bukit-bukit dan gunung-gunung menjadi harapan semua orang untuk berlindung dan menyelamatkan diri dari segala marabahaya.

Tetapi Yeremia menegaskan bahwa semua itu adalah tipu daya belaka dan sia-sia. Manusia memiliki kecenderungan mengandalkan kekuatan diri sendiri dan bergantung pada sesuatu yang kelihatan.

Bukit dan gunung-gunung yang kokoh dan tinggi menjulang seperti masalah-masalah dalam kehidupan kita. Betapa banyak ‘gunung-gunung’ mengelilingi kita untuk tempat kita berlindung dan berlari kepadanya ketika kesesakan datang.

Gunung-gunung pengharapan kita itu tidak kekal dan mudah lenyap. Ada sumber pertolongan yang jauh lebih hebat dari gunung-gunung yang tampak, yaitu Tuhan. Dialah satu-satunya penolong hidup kita.

Lengan Tuhan yang kuat dan perkasalah yang menjadi sumber pertolongan kita, bukan bukit-bukit atau gunung-gunung!

Misi: Hidup hanya mengandalkan kepada Tuhan sumber keselamatan.

Doa: Bapa surgawi, saat masalah datang dalam hidup, kami hanya mau mencari Engkau TUHAN, sumber keselamatan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin

Disusun oleh: Tim Task Force Doa &  Konseling

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *