Location, Jakarta,Indonesia
(021) 29022086

Tag: Doa

Everyday Blessing: PRAY (DOA)

📖Markus 1:35(35) Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi ke luar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sebelum pemberitaan Injil dilaksanakan, Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Tidak hanya itu, pada saat pemberitaan Injil selesai dilaksanakan, Dia juga pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa.…
Read more

Everyday Blessing: NEW (BARU)

📖Pengkhotbah 1: 9-10(9) Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi; tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. (10) Adakah sesuatu yang dapat dikatakan: “Lihatlah, ini baru!”? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Pengkhotbah melihat, ketika manusia hidup jauh dari Tuhan, hidup hanya dalam…
Read more

Everyday Blessing: PAUL’S PRAYER (DOA PAULUS)

📖Efesus 3:18(18) Aku berdoa, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, Dalam suratnya kepada Jemaat di Efesus, Efesus 3:14-21 Rasul Paulus menaikan doa yang Khusus buat Jemaat Tuhan di Efesus. (14) Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, (15) yang dari pada-Nya semua turunan…
Read more

Everyday Blessing: PRAY (DOA)

📖Yehezkiel 22:30-31Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapan-Ku, supaya jangan Kumusnahkan, tetapi Aku tidak menemuinya. Maka Aku mencurahkan geram-Ku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaan-Ku; kelakuan mereka Kutimpakan atas kepala mereka, demikianlah firman Tuhan ALLAH.” Apa isi doa kita kepada Tuhan? Apakah hanya…
Read more

Everyday Blessing: PRAY (DOA)

Gambar/Ilustrasi: Ben White on Unsplash 📖Filipi 4:6-7Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mengapa kita perlu berdoa kalau Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan…
Read more

Pokok Doa Khusus: Muswil MPKW Jateng 17 September 2022

Pokok Doa Khusus Muswil MPKW Jateng 17 September 2022.

Pokok Doa Khusus: 02 September 2022

MusWil dan pelantikan pengurus baru untuk MPKW yang sudah berakhir masa tugas Rakernas MPK pada bulan November 2022 Pelaksanaan Program Bidang 1-5 Pelaksanaan Lomba Bernyanyi Bagi Bangsa dalam rangka Hari Sumpah Pemuda (28 Oktober 2022) bekerjasama dengan Radio Heartline Kerjasama dan koordinasi yang baik PH MPK dengan Pengurus MPK Wilayah RUU Sisdiknas yang sesuai dengan…
Read more