Location, Jakarta,Indonesia
(021) 29022086

Dalam Pelayanan Kita Harus Menghasilkan Buah Roh

Dalam Pelayanan Kita Harus Menghasilkan Buah Roh

Gambar/Ilustrasi:  id.pinterest.com (Uploaded by Darla Bethea)

Galatia 5:22-23
Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.

Jika tidak demikian maka seluruh rangkaian pelayanan bukan lagi sebuah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan tetapi untuk pemenuhan segala keinginan dan hawa nafsu kita.

Dan jika didalam suatu pelayanan kita melakukan hal seperti ini
Galatia 5:20
penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah

Maka kita menipu diri kita sendiri dengan menyatakan apa yang kita lakukan untuk Tuhan.

Roma 12:19-21
Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis: Pembalasan itu adalah hak-Ku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan.Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan; jika ia haus, berilah dia minum! Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya.Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan!

Kerjakan apa yang menjadi bagian kita sesuai dengan kehendak Allah dan mari dalam pelayanan kita, Allah menjadi yang paling terutama.🙏

Disusun oleh: Anastasia H. Djena, M.Miss. (Bidang 4 MPK Indonesia)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *