Location, Jakarta,Indonesia
(021) 29022086

Author: IT MPK Indonesia

Everyday Blessing: WALK WITH GOD (BERJALAN BESERTA TUHAN)

Keluaran 33:13-14“Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, beritahukanlah kiranya jalan-Mu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Ingatlah, bahwa bangsa ini umat-Mu.” Lalu Ia berfirman: ”Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu.””‭‭Ketika sedang berjalan di padang gurun, setelah keluar dari tanah Mesir, keadaan…
Read more

Everyday Blessing: UNITY IN COMMUNITY (KESATUAN DALAM KOMUNITAS)

📖Kisah Para Rasul 4:32(32) Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorangpun yang berkata, bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Berkumpul bersama-sama pada waktu yang sama dan melakukan aktivitas yang sama belum tentu memiliki kebersamaan. Waktu, tempat dan jenis kegiatan yang…
Read more

Everyday Blessing: COMING OF THE LORD (KEDATANGAN TUHAN)

Wahyu 22:20(20) Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman: “Ya, Aku datang segera!” Amin, datanglah, Tuhan Yesus! Dalam kurun waktu hampir 2.000 tahun lebih setelah janji-janji ini diucapkan, tidak terhitung interpretasi dan penentuan waktu kedatangan Yesus muncul dan menghebohkan dunia. Apakah Allah berdusta? Tidak! Bilangan 23:19 menyatakan, “Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta…” Lalu…
Read more

Everyday Blessing: WAGES ( UPAH )

📖Wahyu 22:12Sesungguhnya Aku datang segera dan Aku membawa upah-Ku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya.”  Kita patut bersyukur kepada Allah, oleh karena iman kita di dalam Yesus Kristus kita beroleh keselamatan secara cuma-cuma.  Tertulis:  “Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah,”(Efesus 2:8 ) Jadi kita harus…
Read more

Everyday Blessing: ALFA DAN OMEGA (AWAL DAN AKHIR)

📖Wahyu 22:13(13) Aku adalah Alfa dan Omega, Yang Pertama dan Yang Terkemudian, Yang Awal dan Yang Akhir.” Bila kita berkata bahwa aku telah nonton film itu dari awal sampai akhir, artinya kita mengikuti seluruh kisah yang diangkat dari film tersebut. Dan karena itu, kita mengetahui seluruh kisah yang diangkat oleh film itu. Ketika TUHAN berkata…
Read more

Everyday Blessing: REST (ISTIRAHAT)

📖 Matius 11:28 TB “Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu.” Apakah saat ini Anda sedang memikul beban yang sangat berat? Apakah ada luka dan kekhawatiran yang membebani jiwa Anda? Yesus berkata, “Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk…
Read more

Everyday Blessing: RESPONDING TO GOD (MENANGGAPI TUHAN)

📖 Yakobus 5:13 “Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa! Kalau ada seorang yang bergembira baiklah ia menyanyi!” Sepanjang hidup, kita akan mengalami penderitaan dan kegembiraan. Terkadang kedua datang bersamaan. Apa pun musimnya, Yakobus mengharapkan umat Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Jika penderitaan hadir, doa adalah panggilan kita untuk bertindak. Jika…
Read more

Everyday Blessing: THE POWER OF SPEECH (KUASA DALAM PERKATAAN)

📖Yeremia 1:9-10“Lalu Tuhan mengulurkan tangan-Nya dan menjamah mulutku; Tuhan berfirman kepadaku: ”Sesungguhnya, Aku menaruh perkataan-perkataan-Ku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini Aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam.””‭‭Dalam peribahasa Silent is Gold atau diam adalah emas, mau menyatakan lebih baik diam…
Read more

Everyday Blessing: JESUS IS THE WAY,THE TRUTH AND THE TRUTH WAY (YESUS ADALAH JALAN,KEBENARAN DAN HIDUP)

📖Yohanes 14:6(6) Kata Yesus kepadanya: “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku. Perkataan Yesus, “Akulah Jalan”, menegaskan bahwa tidak ada jalan lain yang benar yang membawa kepada kehidupan Tidak ada satu tokoh di dunia ini yang berani berkata demikian. Mereka hanya mengajarkan ada jalan keselamatan.…
Read more

Everyday Blessing: THE LORD IS MY SHIELD (TUHAN ADALAH PERISAIKU)

📖Mazmur 3:4 (TB) “Tetapi Engkau, TUHAN, adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku”  “Perisai” adalah sebuah alat yang digunakan untuk melindungi diri dari serangan musuh pada masa peperangan untuk menahan berbagai macam senjata tajam seperti tombak, anak panah atau pedang.  Perisai dikenakan pada tangan dan didampingkan dengan senjata lain seperti pedang, tombak…
Read more